Totalul afișărilor de pagină

Despre mine

miercuri, 21 ianuarie 2009

Statul de drept si dreapta democratie:Scanam corpul dumnevoastra doamna...Respecta introducerea scanerelor corporale in aeroporturile UE drepturile fundamentale?
(Şedinţe plenare)
Justiţie şi afaceri interne - 23-10-2008 - 13:18


Parlamentul European a adoptat o rezoluţie referitoare la repercusiunile măsurilor de siguranţă aeriană şi ale scanerelor corporale asupra drepturilor omului, intimităţii, demnităţii personale şi protecţiei datelor. Parlamentarii europeni îşi exprimă îndoiala faţă de justificare şi necesitatea unor astfel de aparate în aeroporturile UE şi solicită efectuarea unor studii înainte de luarea unei decizii.
Comisia Europeană a propus un proiect de regulament al Comisiei care să completeze normele comune de bază în domeniul securităţii aviaţiei civile, introducând printre metodele permise de verificare a pasagerilor în aeroporturile din UE scanere corporale, adică aparate ce produc imagini scanate care redau corpul omenesc ca şi cum ar fi gol, echivalând cu o percheziţie corporală virtuală.

În cazul utilizării scanerelor corporale, este esenţială existenţa unui cadru european de garantare a drepturilor pasagerilor europeni, pentru a împiedica aplicarea de reglementări diferite în fiecare aeroport.

Potrivit deputaţilor europeni, această măsură propusă de Comisie, nu este numai de natură pur tehnică, ci are repercusiuni serioase asupra dreptului la intimitate, la protecţia datelor şi la demnitate personală şi trebuie, prin urmare, să fie însoţită de garanţii ferme şi adecvate.

Europarlamentarii atrag atenţia că nu s-a promovat nicio dezbatere mai amplă, mai transparentă şi mai deschisă, care să implice pasagerii, părţile interesate şi instituţiile naţionale şi comunitare, pe această temă foarte delicată care afectează drepturile fundamentale ale cetăţenilor.

Deputaţii europeni consideră că nu au fost îndeplinite condiţiile pentru luarea unei astfel de decizii şi solicită Comisiei Europene:

* realizarea unei evaluări a impactului asupra drepturilor fundamentale;
* realizarea unei evaluări ştiinţifice şi medicale privind efectul potenţial al unor astfel de tehnologii asupra sănătăţii;
* realizarea unei evaluări a impactului economic, comercial şi privind raportul costuri-beneficii.

Toate măsurile privind securitatea aviaţiei, inclusiv utilizarea de scanere corporale, ar trebui să respecte principiul proporţionalităţii, aşa cum este justificat şi necesar într-o societate democratică, se arată în rezoluţia adoptată de Parlamentul European.

În rezoluţie se mai menţionează că decizia Comisiei Europene de eliminare treptată a interdicţiei privind lichidele până cel târziu în aprilie 2010 reprezintă un aspect pozitiv.


Sursa Realitatea.Net

Foto: therawfeed.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu